تبلیغات نوین

گروه تابلوسازی تبلیغات نوین دارای سابقه فعالیت 18سال در زمینه تبلیغات محیطی اعم از طراحی؛ساخت ونصب تابلو میباشد
این مجموعه شامل گروه طراحان مجرب؛دستگاه لیزربرش؛سازنده تمامی حروفهای برجسته تبلیغاتی ؛اکیپ نصب ماهر میباشد
*امروزه تبلیغات صحیح وهدفمند در صنعت وتجارت نقش مهم واثرگذاری دارد
تبلیغات صرفا اجرای تابلو نیست
بلکه باید متناسب باهمان صنعت وتجارت مورد نظر باشد
هدف ازتبلیغات در راستای ارائه شناخت محصول ؛فروش موثر کالاوخدمات و پیشبرد اهداف تجاری میباشد واین امر فقط با تبلیغات موثر وباهزینه مناسب میباشد
امروزه شرکتها؛موسسات؛اصناف؛مراکزتجاری وخدماتی؛….براین اصل وپایه برنامه ریزی میکنن وکاملا نگاهی خاص و ویژه به موضوع دارن
دراین راستا بودجه ایی خاص درنظر میگیرن
مادراین مجموعه توانسته ایم این امر را تحقق ببخشیم ونتیجه آن با رضایتمندی کارفرمایان محترم حاصل گردیده
هدف وکارکرد این مجموعه در راستای تبلیغات موثر ورضایت مندی مشتری میباشد وتمام تلاش خود را به کارگرفته برای انجام این هدف
مجموعه تابلوسازی تبلیغات نوین باعث افتخار است که در امر تبلیغات موثروهدفمند درخدمت شماعزیزان میباشد

لازمه تجارت وفروش موفق تبلیغات موثروهدفمند میباشد