اد اجباری تلگرام – افزایش ممبر – اد اجباری با موبوگرام
مناسب جهت افزایش اعضای کانالهای تلگرامی 

کلیه اعضاء ۱۰۰% تضمینی و واقعی می باشند

اد اجباری کانال تلگرامی در مجموعه تبلیغات نوین در ۲ نوع مختلف ( اد اجباری ساده ) و ( اد اجباری ویژه ) انجام میگردد که هر یک از این دو نوع نیز به دو روش زیر قابل انجام است.
۱ – معمولی
۲ – هیدن ( مخفی )
انتخاب هر یک از این دو روش اد اجباری تلگرام اختیاری بوده و پس از ثبت سفارش و در زمان ارسال لینک کانال خودتان برای ما از قسمت توضیحات می توانید اعلام نمائید که کدام روش مدنظرتان می باشد.


لازم به ذکر است که کلیه سفارشات اد اجباری بدلیل حجم بالای سفارشات از زمان ثبت سفارش ظرف ۳ تا ۲۴ ساعت انجام خواهد شد.
اد اجباری تلگرام
اد اجباری ویژه - تبلیغات نوین

اد اجباری ویژه

بالا بردن تعداد اعضای کانال تلگرامی بروش اد اجباری ویژه یکی از روشهای بسیار عالی میباشد.
که میتوانید تعداد اعضای کانال را باقیمت و کیفیت مناسب افزایش دهید

باید به این نکته توجه داشته باشید که در روش اد اجباری ، همانطور که از نام آن پیداست.
کاربران ، بدون اطلاع قبلی در کانال شما عضو میشوند ، و به همین جهت ریزش داشته و ریزش آن از روشهای دیگر تبلیغاتی به مراتب بالاتر است. اما با توجه به قیمت مناسب این نوع از افزایش ممبر تلگرام میتوان گفت که به مراتب از روشهای دیگر مرغون به صرفه تر است و طرفداران بسیاری نیز دارد .

در روش اد اجباری ویژه ، ریزش ممبرها به مراتب کمتر از اد اجباری معمولی بوده و کیفیت نیز بالاتر است .

نکته : حداقل سفارش در اد اجباری ویژه ۲۰۰۰ ممبر و حداکثر سفارش ۶۰۰۰ ممبر میباشد ،  ولی در اد اجباری معمولی محدودیتی در ثبت سفارش وجود نداره و تا ۵۰۰ هزار ممبر میتوانید سفارش دهید.
اد اجباری ویژه - 2000 ممبر
اد اجباری ویژه - 4000 ممبر
اد اجباری ویژه - 6000 ممبر
[ultimate_pricing design_style=”design02″ package_heading=”اد اجباری کانال تلگرامی” package_sub_heading=”5000 ممبر” package_price=”75000″ package_unit=”تومان” package_btn_text=”افزودن به سبد خرید” package_link=”url:https%3A%2F%2Ftablighatnovin.com%2Fproduct%2F%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25aa%25d9%2584%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2585-5000-%25d9%2585%25d9%2585%25d8%25a8%25d8%25b1%2F|||”]نوع : اد اجباری
مدل : معمولی و یا هیدن
قیمت هر کا : ۱۵۰۰۰ تومان
تعداد : ۵۰۰۰ ممبر
قیمت کل : ۷۵۰۰۰ تومان[/ultimate_pricing]
[ultimate_pricing design_style=”design02″ color_scheme=”red” package_heading=”اد اجباری کانال تلگرامی” package_sub_heading=”10/000 ممبر” package_price=”150/000″ package_unit=”تومان” package_btn_text=”افزودن به سبد خرید” package_link=”url:https%3A%2F%2Ftablighatnovin.com%2Fproduct%2Facne-mape-brown%2F|||”]نوع : اد اجباری
مدل : معمولی و یا هیدن
قیمت هر کا : ۱۵۰۰۰ تومان
تعداد : ۱۰۰۰۰ ممبر
قیمت کل : ۱۵۰۰۰۰ تومان[/ultimate_pricing]
[ultimate_pricing design_style=”design02″ color_scheme=”blue” package_heading=”اد اجباری کانال تلگرامی” package_sub_heading=”20/000 ممبر” package_price=”280/000″ package_unit=”تومان” package_btn_text=”افزودن به سبد خرید” package_link=”url:https%3A%2F%2Ftablighatnovin.com%2Fproduct%2F%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-20000-%25d9%2585%25d9%2585%25d8%25a8%25d8%25b1%2F|||”]نوع : اد اجباری
مدل : معمولی و یا هیدن
قیمت هر کا : ۱۵۰۰۰ تومان
تعداد : ۲۰۰۰۰ ممبر
قیمت کل : ۳۰۰۰۰۰ تومان[/ultimate_pricing]
[ultimate_pricing design_style=”design02″ color_scheme=”yellow” package_heading=”اد اجباری کانال تلگرامی” package_sub_heading=”30/000 ممبر” package_price=”420/000″ package_unit=”تومان” package_btn_text=”افزودن به سبد خرید” package_link=”url:https%3A%2F%2Ftablighatnovin.com%2Fproduct%2F%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-30000-%25d9%2585%25d9%2585%25d8%25a8%25d8%25b1%2F|||”]نوع : اد اجباری
مدل : معمولی و یا هیدن
قیمت هر کا : ۱۴۰۰۰ تومان
تعداد : ۳۰۰۰۰ ممبر
قیمت کل : ۴۲۰۰۰۰ تومان[/ultimate_pricing]
[ultimate_pricing design_style=”design02″ color_scheme=”green” package_heading=”اد اجباری کانال تلگرامی” package_sub_heading=”50/000 ممبر” package_price=”750/000″ package_unit=”تومان” package_btn_text=”افزودن به سبد خرید” package_link=”url:https%3A%2F%2Ftablighatnovin.com%2Fproduct%2F%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-50000-%25d9%2585%25d9%2585%25d8%25a8%25d8%25b1%2F|||”]نوع : اد اجباری
مدل : معمولی و یا هیدن
قیمت هر کا : ۱۵۰۰۰ تومان
تعداد : ۵۰۰۰۰ ممبر
قیمت کل : ۷۵۰۰۰۰ تومان[/ultimate_pricing]
[ultimate_pricing design_style=”design02″ color_scheme=”custom” color_bg_highlight=”#40ccd1″ package_heading=”اد اجباری کانال تلگرامی” package_sub_heading=”100/000 ممبر” package_price=”1/500/000″ package_unit=”تومان” package_btn_text=”افزودن به سبد خرید” package_link=”url:https%3A%2F%2Ftablighatnovin.com%2Fproduct%2F%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-100000-%25d9%2585%25d9%2585%25d8%25a8%25d8%25b1%2F|||”]نوع : اد اجباری
مدل : معمولی و یا هیدن
قیمت هر کا : ۱۵۰۰۰ تومان
تعداد : ۱۰۰۰۰۰ ممبر
قیمت کل : ۱۵۰۰۰۰۰ تومان[/ultimate_pricing]
[ultimate_pricing design_style=”design02″ color_scheme=”custom” color_bg_highlight=”#e023c4″ package_heading=”اد اجباری کانال تلگرامی” package_sub_heading=”150/000 ممبر” package_price=”2/250/000″ package_unit=”تومان” package_btn_text=”افزودن به سبد خرید” package_link=”url:https%3A%2F%2Ftablighatnovin.com%2Fproduct%2F%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-150000-%25d9%2585%25d9%2585%25d8%25a8%25d8%25b1%2F|||”]نوع : اد اجباری
مدل : معمولی و یا هیدن
قیمت هر کا : ۱۵۰۰۰ تومان
تعداد : ۱۵۰۰۰۰ ممبر
قیمت کل : ۲۲۵۰۰۰۰ تومان[/ultimate_pricing]
[ultimate_pricing design_style=”design02″ color_scheme=”custom” color_bg_highlight=”#8224e3″ package_heading=”اد اجباری کانال تلگرامی” package_sub_heading=”200/000 ممبر” package_price=”2/950/000″ package_unit=”تومان” package_btn_text=”افزودن به سبد خرید” package_link=”url:https%3A%2F%2Ftablighatnovin.com%2Fproduct%2F%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-200000-%25d9%2585%25d9%2585%25d8%25a8%25d8%25b1%2F|||”]نوع : اد اجباری
مدل : معمولی و یا هیدن
قیمت هر کا : ۱۴۷۵۰ تومان
تعداد : ۲۰۰۰۰۰ ممبر
قیمت کل : ۲۹۵۰۰۰۰ تومان[/ultimate_pricing]
[ultimate_pricing design_style=”design02″ color_scheme=”custom” color_bg_highlight=”#ed8a49″ package_heading=”اد اجباری کانال تلگرامی” package_sub_heading=”300/000 ممبر” package_price=”4/350/000″ package_unit=”تومان” package_btn_text=”افزودن به سبد خرید” package_link=”url:https%3A%2F%2Ftablighatnovin.com%2Fproduct%2F%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-300000-%25d9%2585%25d9%2585%25d8%25a8%25d8%25b1%2F|||”]نوع : اد اجباری
مدل : معمولی و یا هیدن
قیمت هر کا : ۱۴۵۰۰ تومان
تعداد : ۳۰۰۰۰۰ ممبر
قیمت کل : ۴۳۵۰۰۰۰ تومان[/ultimate_pricing]
[ultimate_pricing design_style=”design02″ color_scheme=”custom” color_bg_highlight=”#c40f3c” package_heading=”اد اجباری کانال تلگرامی” package_sub_heading=”500/000 ممبر” package_price=”7/150/000″ package_unit=”تومان” package_btn_text=”افزودن به سبد خرید” package_link=”url:https%3A%2F%2Ftablighatnovin.com%2Fproduct%2F%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-500000-%25d9%2585%25d9%2585%25d8%25a8%25d8%25b1%2F|||”]نوع : اد اجباری
مدل : معمولی و یا هیدن
قیمت هر کا : ۱۴۳۰۰ تومان
تعداد : ۵۰۰۰۰۰ ممبر
قیمت کل : ۷۱۵۰۰۰۰ تومان[/ultimate_pricing]
× پشتیبانی در واتساپ